10 ongewone Bijbelverzen

Life of Brian
Exit de Sint, en daar zijn de heilge Kerstdagen al. Voor veel mensen wil dat zeggen dat ze nog eens naar de Kerk gaan, uit gewoonte of voor het gezellige kaarslicht. Zelf ben ik niet katholiek, maar er staat wel een Bijbel in het boekenrek. Josh Rives verzamelde tien ongewone Bijbelverzen die u hoogstwaarschijnlijk nooit ofte never in een mis zal horen. Omdat het donderdag is en eigenlijk vooral omdat de job niks geworden is voorzien wij u zonder moeite van een Nederlandse vertaling.


10. 2 Koningen 2:23-24
Van Jericho ging Elisa naar Betel. Toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: "Kaalkop, kaalkop! Zet 'm op, zet 'm op!" Elisa keek om, en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de HEER. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen verscheurden.
9. Marcus 14:51-52
Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg.
8. Deuteronomium 23:1
Mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de HEER.
7. Genesis 38:8-10
Toen zei Juda tegen Onan: "Vervul je zwagerplicht: trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar." Maar omdat Onan wist dat zo’n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken.
6. 1 Samuël 18:24-27
Toen ze aan Saul vertelden wat David gezegd had, zei hij: "Zeg tegen David dat de koning niet aan een bruidsprijs hecht en dat hij genoegen neemt met de voorhuiden van honderd Filistijnen, als wraak op zijn vijanden." Het was zijn bedoeling dat David op die manier zou sneuvelen in de strijd tegen de Filistijnen. De hovelingen brachten Sauls woorden aan David over, en die stemde er toen mee in om schoonzoon van de koning te worden. Nog binnen de termijn voldeed hij aan de gestelde voorwaarde. Hij rukte met zijn troepen uit en doodde tweehonderd Filistijnen. Hun voorhuiden nam hij mee om ze aan de koning af te dragen. Het waren er meer dan genoeg om de hand van de koningsdochter te verwerven, en Saul gaf hem zijn dochter Michal tot vrouw.
5. Exodus 4:24-25
En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: "Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!"
4. Ezechiël 16:17
Je gebruikte je prachtige sieraden, het goud en zilver dat ik je gegeven had, om er mannenbeelden van te maken, en ook daarmee pleegde je overspel.
3. Ezechiël 23:19-20
Ze dacht terug aan de dagen van haar jeugd, toen ze ontrouw was in Egypte, en bedreef nog meer overspel. Ze verlangde terug naar haar minnaars daar, die zo zwaar geschapen zijn als ezels en hun zaad lozen als hengsten.
2. Richteren 3:20-22
Ehud ging naar de koning, die zich had teruggetrokken in de koelte van zijn bovenvertrek, en zei: "Ik heb voor u een boodschap van God." Toen de koning opstond van zijn troon, trok Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak het in Eglons buik. De kling verdween tussen de vetkwabben, die zich daarna ook om het gevest sloten, en de drek kwam eruit want Ehud trok het zwaard niet terug maar liep snel de kamer uit.
1. Deuteronomium 25:11-12
Als twee mannen aan het vechten zijn en de vrouw van een van hen mengt zich erin om haar man te helpen en grijpt de ander bij zijn schaamdelen, dan moet zonder pardon haar hand worden afgehakt.
Een reactie posten

Google+ Badge