En maar wachten

Nog acht dagen tot de proclamatie, en dan ken ik de punten van mijn thesis.

12u59: Daarnet ging ik even de postbus leegmaken. Tussen een hele stapel rekeningen, foldertjes, verkiezingsbrol van de N-VA en de streekkrant zat ook een enveloppe met het herkenbare loge van de Universiteit Gent. Te dun om een puntenbrief te bevatten, maar de spanning was er niet minder op.
Prof. Dr. F. Mortier, decaan, en de leden van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, hebben de eer U uit te nodigen op de plechtige proclamatie van de nieuw gediplomeerde studenten van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte op zaterdag 23 september 2006 om 15.00 uur in de Aula, Volderstraat 9, 9000 Gent. De proclamatie wordt gevolgd door een receptie in het Peristilium, U aangeboden door de Faculteit.
Een pak van mijn hart, echt waar. En nu feesten soliciteren.

Google+ Badge