Back to the roots

Vandaag is het vier eeuwen geleden dat de Antwerpse dagbladpionier Abraham Verhoeven (1575-1652) een voorloper van de hedendaagse krant uitgaf en drukte in zijn atelier aan de Lombardenvest. Verhoeven begon vanaf 1605 met de verspreiding van geïllustreerde vlugschriften, zoals zijn verhaal van de fameuze 'Veldslag van Ekeren'. Verhoeven kreeg daarvoor in dat jaar van de aartshertogen Albrecht en Isabella een drukkersoctrooi. In 1620 zou dat octrooi hernieuwd worden, maar deze keer voor de periodiek verschijnende, met houtgravures geïllustreerde nieuwsbladen die Verhoeven onder de titel Tydinghe en Nieuwe Tydinghe tussen 1620 en 1622 uitbracht.

In het Internationaal Perscentrum Vlaanderen (IPV) op de Antwerpse Grote Markt loopt de tentoonstelling "400 jaar kranten/Abraham Verhoeven 1605-2005". Nochtans werden, naar aanleiding van 300 jaar kranten in 1905, reeds bewijzen gevonden dat niet Verhoeven maar een dame hem 63 jaar vroeger voor was geweest.

Lijnke Van Remunde, de weduwe van de Antwerpse drukker Christoffels, publiceerde al 'Tijdingen' in het jaar 1542. In Antwerpen. Haar blaadje kan niet worden vergeleken met de hedendaagse kranten, maar ook Verhoeven doorstaat die vergelijking niet. Verhoeven mag wel met recht een van de eerste krantenuitgevers/journalisten worden genoemd, maar hij mag niet ten onrechte met de pluimen van een andere gaan lopen, ook al steekt hij ze vanzelfsprekend niet zelf op z'n hoed.
Een reactie posten

Google+ Badge